FEJLESZTÉSI NAPLÓ

Új funkciók, módosítások, riportok, hibajavítások.
Új funkciók:
 • Gépkocsi karbantartón megjelent a dokumentum sablon generálási lehetőség, új TAG-ek állnak rendelkezésre.
 • Ügyfélablakban megoldott a logo csere.
 • Szerviz események és műszaki vizsga esetén az ott rögzített kilométeróra állás bekerül a gépkocsihoz.
 • Árképzésben fel lehet venni Hitelnövelő tételeket, amely mögé karbantartható szótár került.
 • Tengely/kerék pozíció felvétele - 4 kerékre - automatikusan megtörténik új Típus rögzítésekor. Többtengelyes gépjárművek esetén kell csak módosítani a gumikezeléshez.
 • Gumi törzsadatokban megjelent a profilmélység kezelése. Emellett külön szótár táblában lehet karbantartani a vonatkozó határértékeket, amire rendszerparaméter beállítástól függően riasztani is tudunk

Javítások:
 • Alvázszám esetén 17 karakter hosszúság felett küldjünk figyelmeztetést.
 • Szerviz események karbantartása listán a Javításba adás dátuma szerint csökkenőben rendezzük a szervizeseményeket
 • Szám típusú mezőkre történő kattintáskor a 0 törlése
 • A szerepkörökhöz tartozó funkciók között szereplő Vezényelt kifejezés helyett Kulcsos autó szerepeljen az elnevezésekben
 • Audit események Név oszlopában jelenjen meg a felhasználó neve és lehessen rá keresni

Funkció módosítások:
 • Árképzés finanszírozási táblázatot halmozott tőketartozás oszloppal bővítettük
 • Gépkocsihoz csatolható dokumentumok esetén a dokumentum típus mögé szerkeszthető szótár került
 • A gépkocsi karbantartón a GPS szolgáltatót írhatóvá tettük, így ott is lehet használni, ahol nincs automatikus útnyilvántartás
 • Telekocsi járatfoglaláskor az adminok emailt kapnak, mint a kulcsos autó foglalási igényről a kulcsos adminok.
 • Hiba jóváhagyása karbantartó felületen megjelenik egy Jótállás lista, ahol a rendszámhoz tartozó összes érvényes garanciát felsoroljuk, amit a gépkocsi karbantartó lap Jótállás fülén felvittek. Egy pipálható négyzet segítségével jelölhető, hogy adott hibára vonatkozik-e garancia. A lista felületre is kikerült a garancia oszlop.
 • Hiba jóváhagyása karbantartó felületen a Hibatípus szótártábla bővítéséhez + gomb
 • Visszavétel dátuma kikerült a Szerviz eseményekhez és szűrni lehet, hogy még nem jött vissza, vagyis üres a dátum
 • Hibajavítás listára kikerült a kiválasztott szerviz partner, ahol a sor státusza Szervizben, vagyis miután már munkalapon szerepel a hiba.
 • Gumi törzsadatok karbantartó ablakban megadható a DOT szám és szabad szöveges mezőben a gumi Tárolási pozíciója
Új funkciók:
 • A tartós bérleti egyedi szerződés (szolgáltatás vége) lejárta után a havi bérleti díj helyett használati díj számlázása (azonos tartalommal.
 • A nyitólap (ToDo lista) rendszeres frissítése (így nincs session timeout), abból a célból, hogy ezt ki lehessen tenni egy külső kivetítőre.
Javítások:
 • Nyitólapon megjelent kötelező szerviz riasztási eseményről a funkció karbantartási felületére navigálva + gomb (tétel rögzítés) nem működik
Új ripotok:
 • Szerződés állapotának nyomon követése a szerződés jellemző adatainak (rendszám, típus, futamidő, futásteljesítmény, listaár, induló díj, maradványérték, havi bérleti díj), a folyamatosan változó adatainak (km óra állás, várható futásteljesítmény, megengedett futásteljesítmény, túlfutás/alulfutás) megadásával.
 • Szerződés elszámolása adott partner (bérlő) összes futó egyedi bérleti szerződésére vonatkozóan az eltelt, ill. hátralévő hónapra a kiszámlázott és a hátralévő bérleti díj számításával.
Új interfészek:
 • Ajánlatadáskor (árképzés)  Adamo kapcsolat kiépítése a már létező "Ügylet" (ami ott a projekt kód) és az árképzés során generált ajánlati azonosító között.
Funkció módosítások:
 • Árképzés szolgáltatások felületén a finanszírozási kamat megbontható (Bubor + Refinanszírozási kamat + Kamatmarzs).
 • A havi bérleti díj szerződés szerinti „előre” számlázásakor az esedékesség dátuma mindig a számlázás hónapjának 20-a, a 20-a utáni számlázás esetén pedig a hónap utolsó napja.
 • A rögzített állapotú hibajelentések megjelennek a nyitóképernyő riasztásai (ToDo lista) között, illetve ezekre lehet e-mail küldési szabályt beállítani.
 • A nyitó képernyőn a kötelező szerviz km szerinti lejáratnál a km óra állás kerül kijelzésre a kötelező szerviz típusa mellett.
 •  A szerviz események karbantartó listáján a szervizesemények a javításba adás dátuma csökkenő sorrendjében jelennek meg.
 • Ha a kötelező szerviz esemény riasztásnál csak km óra állásra szeretnénk riasztani, akkor kizárhatjuk a dátum figyelését.
 • A gumi kezelésnél a pozíció neve jelenik meg a pozíció mellett a szerelés részletek ablakban és a gumi szerelés módosítás ablakban.
Új funkciók:
 • Ap. Matrica érvényesség kiegészítése óra, perccel.
 • Szabálysértés dátumának kitétele a karbantartó listára rendezési lehetőséggel.
 • Azonnali számla listára a szerződésszám mellé kitettük a rendszámot is
 • A hibajelentés és a hiba jóváhagyása felületeken egy lezárt tételek megjelenítése checkbox
 • A generált munkalapon és megrendelőn a hiba leírása mellett a megjegyzés is megjelenik.
 • Iktatószám kezelése szabálysértés és a szállítói számla funkciókban
 • Költség lista (szállítói számlák alapján)
 • Szerződés ajánlatának módosítása során az ajánlati adatok fülön lévő futamidő, futásteljesítmény és a MÉ is módosítható.
 • Maradványérték szótárban a futásteljesítmény is tól-ig kezelhető.
 • Szerződés szűrési feltételei rendszámmal bővítve
 • Szállítói számla rögzítési felületen rögzíthető a számlakiállítás és az esedékesség dátumát is.
 • Opcionális szerviz esemény bevezetése
 • Szerviz esemény továbbszámlázására checkbox (I/N) biztosítása.
 • Szerződés tétel szinten is lehet törölni (pl. mert nem lett ügylet).
Javítások:
 • Pótkocsinál a km óra állása ne legyen kötelező mező.
 • Ha kijelző szerint „Igen” a szerviz esemény, akkor a következő esedékesség dátuma és következő esedékesség km ne legyen kötelező.
 • gépjármű karbantartásnál nem enged két megegyező típusú partnert felvinni
 • A gépjármű karbantartás konkrét autó felvitelnél a típus kiválasztása után a környezetvédelmi osztály adatokat nem emeli át
Új riportok:
 • Új riport a szerviz események rögzítésekor továbbszámlázottként felvett tételekről.
 • Új riport az aktuálisan futó szerződésekről a pénzügyi elszámolás, illetve számlázás felé.
Új funkciók:
 • Partner eseti számlázás esetén paraméter állítási lehetőség biztosítása attól függően, hogy normál számlát, vagy előleg számlát szeretnénk készíteni.
 • Munkagépek esetén az üzemóra nyilvántartása
Javítások:
 • Az árképzés marzs fülén a számítási algoritmusba a szolgáltatások közé betettük a hiányzó költségeket, kiépítettünk automatikus felvételt új extra szolgáltatások belépése esetén.
Új ripotok:
 • A költség felosztás riportban lehetőséget biztosítunk a nagy összegű költségek időbeli elhatárolására (több havi elosztására). A megvalósítás a szállítói számla (költség) rögzítésekor van lehetőség a tétel rögzítése során (több havi teljesítésre bontva).
Új interfészek:
 • Munkagépek esetén az üzemóra adatok átvétele a GPS nyilvántartástól (iData)
Funkció módosítások:
 • A szerződés tétel rögzítése esetén a szerződés részletei ablakban a szolgáltatás kezdete dátum, rendszám hozzárendelés addig legyen módosítható, amíg a számlázás el nem indult.
 • A partnertörzs karbantartó felületre új mező kitétele "Csoportos adószám", a cikktörzsbe pedig "Csoportos ÁFA kód".
 • A gépjármű nyilvántartás karbantartó felületén új fület hoztunk létre a „Jótállás”-ok nyilvántartására, illetve biztosítjuk ezen események riasztási lehetőségét paraméter alapján.
 • A gépjármű nyilvántartás karbantartó felületén az „Aktív” mező inaktívra állításkor a program egy nyugtázó üzenetet küld a felhasználónak.
 • Kulcsos gépjárművek kezelésénél (igénybejelentés, lemondás, elfogadás) lehet e-mail küldési szabályt beállítani.
Új funkciók:
 • Gépjármű üzemeltetése, útnyilvántartás fülön belül a gépjárművezetőre is lehet keresni.
 • Az átvett GPS útnyilvántartási rekordba automatikusan bekerül a gépjármű alapadatokban rögzített felelős költséghelyet, ahol van ilyen adat.
 • GPS adatok átvételekor e-mail küldés a túl nagy útvonal adatról.
 • Az ajánlatot addig lehet módosítani amíg a szolgáltatás kezdete üres,vagyis nem indult el.
 • Egy aktív ajánlatból új ajánlat készítésekor lehet új szolgáltatási sorokat is hozzáfűzni, nemcsak a meglévőket módosítani.
 • Az ajánlati cikkek és az extra szolgáltatási cikkek táblába új mező, miszerint szerepeljen-e a tétel a bérleti szerződésben többlet szolgáltatásként.
 • Az ajánlati cikkek és az extra szolgáltatási cikkek táblába új mező, miszerint az ajánlatban legyen hozzá automatikus korrekció.
Javítások:
 • Környezetvédelmi kategória kódnak nem rögzíthető 5E
 • Másolt árképzésnél nem az elvégzett javítások után nem lehet azonnal sablont nyomtatni előbb el kell menteni.
 • Árképzés esetén a nullás alapértékű szolgáltatást ne lehessen korrekciózni.
Új riportok:
 • Új riport a személyi használatú gépjárművek jellemző adatairól és költségeiről.
Új funkciók:
 • A szerviz karbantartó listán a rendszámra való szűrés után a kapcsolódó adatbevitelnél a rendszám legyin default módon az, amire a leszürés történt.
 • A gépjármű karbantartó listán és az alapadat felületen jelenítsük meg az aktuális km óra állást.
 • Tervezett szerviz eseményekre legyen időszak szűréses lekérdezés (szűrési feltétel).
 • Szerviz események (és tervek) karbantartó listán legyen szerviz partnerre való szürési lehetőség is.
 • A gépjármű karbantartó listára tegyük ki a gépjármű jellegét és a lista defaultban legyen jelleg + rendszám növekvőbe rendezett.
 • Műszaki vizsga karbantartó felületre szerviz partnert tenni.
 • Útnyilvántartásnál ne lehessen a visszamenőleges útvonal módosítás.
 • Új szűrési feltétel mindig csak az utolsó műszaki vizsga látszódjon.
 • Továbbszámlázás (Benzin, csereautó, …)
 • A szerződéskötési díj számlázására új számlázási menüpont létrehozása.
 • Előlegbekérő - előleg számla - végszámla folyamat módosítás
 • Az előkészített számlán (nincs számlaszám) lehessen módosítani az esedékesség dátumát.
Javítások:
 • Szerviz rollback exception új létrehozáskor
 • Keret elszámolás ne vegye figyelembe a munkába járást
 • Az árképzésben a finanszírozást lehessen 0.00%-ra is elvégezni.
 • A km óra állás nem egyezik meg az alapadatok listán, és a riporton
 • Ajánlatadásnál az opcionális sorok sorrendje nem ugyanaz új felvételénél és módosításnál
Új riportok:
 • Napi többszöri tankolás rendszámonként
 • Átlagfogyasztás típusonként
 • Átlagfogyasztás rendszámonként
Új funkciók:
 • iData összevont szolgáltatási számla interfész
 • MKB lízing számla betöltés
 • Lekérdezés - magánhasználat keret kihasználtsága.
 • Lekérdezés - NAV szerinti útnyilvántartás
 • Adamo interfész (cikk, partner, számlázás, folyószámla)
 • Többvállalatos megoldás ajánlatadáskor
 • Új szolgáltatási sorok generálása felületen a felhasználó által.
 • ToDo lista jogosultsághoz kötése
 • RAFI adatok betöltése
 • Éves ap. matrica adatok betöltése
 • SeaFleet bevezetés előtti ajánlatok betöltése (ősbetöltés)
 • Ober lízing betöltés
Javítások:
 • Partner karbantartón a hibaüzenetek 3x jelennek meg
 • Útnyilvántartás iduló dátumra szűrés nem jól szűr
 • Útnyilvántartás rögzítésénél a költségviselő legyen kötelező, ha van költséghely
 • Utnyilvántartás generálás nem törli az xls-ből az üres sorokat
Új riportok:
 • Riport - Káresemény, szabálysértés gyakoriság
 • Riport - Kintlévőségek elemzése. Az Adamotól átvett banki befizetések és a SeaFleet által generált havi bérleti számlák összevetése.
Új funkciók:
 • Maradványérték kijelölt vevőre történő számlázása
 • Szállítói számla fej adatokban új mező "Kifizetés dátuma".
 • A gépjármű karbantartó felületen kiírni az inaktív autók számát is
 • Árképzésnél a CASCO számítás támogatása szótárból
 • Árképzésnél a KGFB számítás támogatása szótárból
 • Árképzésnél a maradványérték számítás támogatása szótárból
 • Gk. alapadatok bővítése gk. kategóriával
 • Gk. karbantartó felületen a felelős használó választásakor a név+munkahely jelenjen meg
 • Kötelező szerviz karbantartó felületre kitenni a tervezett javításba adás idejét is.
 • Az árajánlat címsorba kiírni a partner nevét és a gk. rendszámát.
 • Szállítói partnert betenni az árképzésbe
 • Számla másolási funkció
Javítások:
 • Bejelentkezésnél nem működik a szerepkör választás
 • Ajánlat összevetés nem cseréli le az összes TAG-et
 • Gumicsere riasztás csere után is riaszt
 • GAP biztosítás lejárat helyett kötelezőre riaszt a program
 • Ap matricát ne lehessen önmagára áthelyezni
 • Útnyilvántartás negatív korrekciós rekordot nem lehet módosítani
Új riportok:
 • Legyen futott km-re vonatkozó rendszámonkénti lista (km intervallumra)
 • Előkészített számlák listája
Új funkciók:
 • Több hibajelentés generálása egy munkalapra
 • Riportok vállalatosítása
 • Zöld rendszám kezelés
 • Általános e-mail küldés
Javítások:
 • Nem lehet ajánlatot másolni
 • Az önerő, maradványérték, induló díj meghaladhatja a kedvezményes árat
 • Hiba jóváhagyásánál munkalap generálás esetén a dialog nyitva marad
 • Szerződés listában a törölt elemek megjelenítése csak a törölt szerződéseket jeleníti meg
 • Munkalap generálás, a partner irsz., város, cím adatait nem tölti ki
 • Megrendelés template generálás nem veszi figyelembe a kellék TAG-eket
Új funkciók:
 • Költséghely bevezetés
 • Költségnem bevezetés
 • Általános szállítói számla betöltés
 • E-mail napló
 • Menetlevél, útnyilvántartás bővítések
 • Műszaki vizsga, javítás Tervezett időpontokkal történő bővítése
 • Alapadatok új mező: lízing futamidő vége

 

Javítások:
 • Üzemanyag kártya módosítás NullPointerException
 • Hibabejelentésnél a hiba típusa mező csak az első gépelt karakterre keres
 • Alapadatok view-n dátum formátumok javítása
 • Üzemanyagkártya hibás riasztás megjelenítés
 • Alapadatok felületen nem jelenik meg az összes alapfelszereltség
 • Gumi törzsben nem működik a tömeges felvétel
 • Felszereltség nem rögzíthető
 • Alapadatok rendezés lassúság
 • Converter osztályok javítása
 • Szerviz funkció nem figyeli az eseményekben a törölteket
 • Útnyilvántartásban a törlés nem működik
 • Útnyilvántartás lista nem írja ki a gépjárművezetőt
 • Nem létező költséghely esetén az útnyilvántartás elmenti a rekordot költséghely nélkül
 • Lehet jövőbeli dátumra is útnyilvántartást rögzíteni
Új riportok:
 • Éves CASCO díj havi bontásban (szűrés: év).
 • Éves KGFB díj havi bontásban (szűrés: év).
 • A teljes futamidőre vonatkozó GAP biztosítás díja.
 • Fizetendő cégautó adó (előírt cégautó adó – teljesítmény adó) negyedévenként
 • Fizetendő éves teljesítményadó féléves bontásban (szűrés: év).
 • A szerviz költségek éves összesítése.
 • fúrás az évre (összesített szerviz költség gépjárművenként)
 • Fúrás gépjárműre (tételes költség lista)
 • Költség gyűjtő
 • Az éves tejes költségek költség típusonként, fajlagos költségszámítással
 • Fúrás az évre (gépjárművenként megjelenített költségek költség típusonként, fajlagos költségszámítással, (szűrés: hónap)).
 • Fúrás a gépjárműre (a gépjármű havi összköltségének felosztása költségviselőkre a futás arányában).
 • Lízing / bérlet ÁFA visszaigénylés
 • Üzemanyag felosztás (az üzemanyag felhasználás összesítése éves szinten).
 • Fúrás az évre (havi összesített üzemanyag felhasználás)
 • fúrás a hónapra (költségnemenként, költségviselőnkénti üzemanyag felhasználás gépjárművenként, szűrés dekád, üzemanyag forgalmazó, gépjármű jelleg).
 • Költséghely összegei összes évre (a kiválasztott év összköltségét adja meg (szűrés: év).
 • Fúrás az évre (havi összesített költséget adja meg szűrés: hónap)
 • Fúrás a hónapra a koordinátor kiválasztásával (a koordinátor költségeit és futásteljesítményét adja költségviselőnként szűrés: koordinátor).
 • Fúrás a költséghelyre (a költséghely összköltségének felosztását adja meg gépjárművenként).
Új funkciók:
 • Vizsgálatok
 • Szerviz - hibabejelentés
 • Elektronikus számlához XML e-számla csatolás
 • Ajánlatok történetiségének kezelése
 • Eurotax interfész kialakítás

 

Javítások:
 • Ajánlat összevetés hibás ajánlat sablon kiválasztás
 • Ajánlat módosítás trigger exception: tábla módosítás alatti hiba
 • A tartozékok értékei nem jelennek meg
 • Javítás karbantartásnál a javítás típusok nem jelennek meg
 • Km óra állás rögzítés listán megjelenik az összes autó adata, nem csak az ahol felelős használó
Újdonságok:
 • Az Útnyilvántartás menüpontban
  • új funkció került fejlesztésre az üres költségviselők tömeges pótlásának támogatására.
  • új funkciógombként elérhető az útnyilvántartás adatok fix formátumban történő tömeges betöltése, ugyanolyan ellenőrzés mellett, mintha egymás után manuálisan rögzítenénk a megtett utakat.
  • GK karbantartón a nagyító alatt lévő nézetben minden fül adata megjelenik
  • Saját jogon támogatjuk a Típus adatok kitöltését az Eurotax műszaki és felszereltség adatok alapján. Ennek feltételrendszeréről és használati jellemzőiről kérjen tájékoztatást a https://seafleet.hu/hu/kapcsolat

Módosítások:
 • Miután a Shell módosította a lekérdezés felületet és csak angol dátumot (dd/mm/yy) lehet kiválasztani a csv letöltéshez, ezért a Shell betöltőt felokosítottuk ennek kezelésére.
 • A webszerver átállításával (reconnect) a SpagoBI indulása stabilabb lett.

Riportok:
 • Azok, akik éves futásteljesítményt írnak a gépjármű karbantartó felületen a futásteljesítmény mezőbe, a (77) Várható futásteljesítmény riportot optimalizált lekérdezési tartalommal használhatják
 • Bővítettük a dealeri riport csomagot, ezentúl 6db fix riportot használhatnak az előfizetéssel rendelkezők.
 • A corporate licenszhez tartozó riport csomagban szereplő egyes lekérdezéseket kibővítettünk plusz oszlopokkal, illetve egy redundáns adatokat tartalmazó riportot (04) az új szerviz modul adatait megjelenítő Javítási események (106) riporttal cseréltük ki.
 • A riportokon megjelenik egy új szűrés, amely az xls export esetén segít. Az érték kiválasztása után mindig kell Execute gombot is nyomni h érvényre jusson.
  • A „Teljes” azt jelenti h fejléccel együtt generálja a Spago az Excel táblát,
  • a „Cím nélkül” választás csak a fejléc sort és az adatokat teszi ki.
Újdonságok:
 • Gépjármű listán megjelenő gémkapocs ikon alatt elérhető az adott rendszámhoz bármelyik funkcióban feltöltött dokumentum. Kijelöléssel tömeges letöltés is lehetséges zip formátumban.
 • A kulcsos autó igényléshez tartozó hasonló funkció mellett az általános átadás-átvétel is elérhető már a mobilos felületen. Támogatjuk a keresést, illetve dokumentum csatolás és generálás is lehetséges, vagyis a működése megegyezik a Seafleet funkcióval.
Módosítások:
 • Az üzemeltetés alatt szereplő magánhasználat keret kihasználtság kimutatása a fix féléves/éves lekérdezés helyett már dinamikusan állítható az időszak szűréssel.
Riportok:
 • Gépek - vizsgálatok (102) új riport készült, amely a különböző rendszámhoz rendelt készülékek önálló karbantartási adatait tartalmazza
 • A dinamikus magánhasználat keret számításhoz tartozik egy új, Időszakos magánhasználat (78a) elnevezésű riport, ami max 12 hónapos intervallumot mutat meg havi bontásban.
Újdonságok:
 • Folyamat vezérelt szerviz esetén is követhető a szerviz ciklus.
 • A gépjármű listán található dokumentum ikon alatt megjelenik az adott rendszámhoz feltöltött minden dokumentum függetlenül attól, hogy melyik modul/funkció alatt került be.
 • Minden a Seafleet-be belépő felhasználóra külön-külön beállítható, hogy milyen csoportosításban lássa a nyitólapon megjelenő riasztásokat: csak saját járműre, minden járműre rendszámonként vagy modulonként (pl Biztosítás, Szerviz, Káresemény), vagy akár még részletesebben funkciónként (Biztosítás lejár, Számla nincs lezárva, Nem érkezett káranyag, stb)
Módosítások:
 • Finomítottuk az útnyilvántartás sorokban szereplő záró km óra állás(ok)ra vonatkozó korrekciós számítást. Ezentúl az automatikusan más forrásból (szerviz, számla, gumicsere, stb) bekerült értékeket nem vesszük figyelembe, hogy a használók által pontosan bejelentett nap végi/hónap végi állapot juthasson érvényre.
Újdonságok:
 • Gépjármű listán megjelenő gémkapocs ikon alatt elérhető az adott rendszámhoz bármelyik funkcióban feltöltött dokumentum. Kijelöléssel tömeges letöltés is lehetséges zip formátumban.
 • A kulcsos autó igényléshez tartozó hasonló funkció mellett az általános átadás-átvétel is elérhető már a mobilos felületen. Támogatjuk a keresést, illetve dokumentum csatolás és generálás is lehetséges, vagyis a működése megegyezik a Seafleet funkcióval.
Módosítások:
 • Az üzemeltetés alatt szereplő magánhasználat keret kihasználtság kimutatása a fix féléves/éves lekérdezés helyett már dinamikusan állítható az időszak szűréssel.
Riportok:
 • Gépek - vizsgálatok (102) új riport készült, amely a különböző rendszámhoz rendelt készülékek önálló karbantartási adatait tartalmazza
 • A dinamikus magánhasználat keret számításhoz tartozik egy új, Időszakos magánhasználat (78a) elnevezésű riport, ami max 12 hónapos intervallumot mutat meg havi bontásban.
Újdonságok:
 • A Felhasználók menüponthoz új, könnyen kezelhető felület került fejlesztésre, amely a nyitólapos riasztási beállításokat kezeli. Felhasználónként állítható a megjelenítés: rendszámonként, funkciónként csoportosítva vagy akár riasztási eseményenként.
 • Folyamatvezérelt szervizhez beépített Job kód listát lehet használni a proforma rögzítésekor.
 • Szállítói számla rögzítés alatt lehetségessé vált egy újabb formátumú költség számla betöltése egyedi szerkezetben előállított SAP feladás alapján.
 • Továbbfejlesztettük az üzemanyag számla betöltést. Egy feldolgozott OK státuszú sor esetén figyelmeztetés olvasható, ha a bediktált km óra állás értéket nem tudta a betöltő rögzíteni.
 • Az útnyilvántartás funkció kikerült a mobilos felületre. A működése megegyezik az eredeti Seafleet funkcióval, de mindkettő kiegészült a dokumentum csatolási lehetőséggel.
Módosítások:
 • Törzsadat import esetén a költséghely betöltés során a leíró mező is bekerül.
 • A Tartozékok listán a megnevezésre lehet szűrni
 • E-mail küldés szabály oldalon is megtartjuk az előzőleg beállított szűrést.
 • Megtörtént a mobil felület kiegészítése (logo, belépett felhasználó, call center telefonszám) és egységesítése (gombok elnevezése). Üzemóra/kmóra rögzítéskor a felületen a megjelenítési sorrend módosult (rendszám, majd dátum csökkenő), illetve rögzített kmóra/üzemóra állás már nem módosítható (pl. téves rögzítés miatt), csak a SeaFleet rendszerben.
Riportokkal kapcsolatos fejlesztések:
 • Költségek gépjárművenként riporthoz tartozó (02 és 03-as számú) lefúrásos alap riport módosult: szerviz típusú költségszámlák külön megjelennek, tehergépkocsi/személygépkocsi jelleg alapján kezeljük a nettó/bruttó értékeket, illetve az új logikai sorrendet a szerkezet is követi.
 • Az Okmányok (100-as számú) riport kibővült 2 új oszloppal.
 • A Várható futásteljesítmény (77-es számú) corporate riportban piros színnel jelöljük a túlfutást.

Katalógusunk frissült az újonnan elérhető riportokkal, kérje a e-mail címen!

Új funkciók:
 • Típus felszereltség másolása
 • E-mail leírók és a riasztás figyelmeztetések modul funkciókhoz kötése
 • Törzs betöltések licensz jogokhoz kötése
Módosítások:
 • Folyamat vezérelt szervizben következő esedékességre riasztás
 • Mobil felület verziója is elérhető a mobilos felületen
 • Útnyilvántartás listán használat jellege új szűrő
 • Új hitelnövelő tényező (induló díj IPA)
 • Egy eseményhez mindkét féle riasztást párhuzamosan jelzi a rendszer (dátum és km)
Javítás:
 • Szerződés megosztásnál már a szerződés típus is átmásolódik
 • Gépjárművek karbantartása megjelenítés nézetben az üzemóra is látszik
 • Használói csoport besorolás listában a csoport szűrő névre működik a kód helyett
 • Adminisztrált szerviznél 0-s km/üzemóra riasztások megszüntetése
Riport:
 • Összes költség időbeli alakulása + lefúrás a „Szállítói számla tételek” -re
 • Egységnyi km-re jutó költség időbeli alakulása
 • TOP10 ktsg személyre
 • Használói csoporthoz hasonlított futás/költség/átlagfogyasztás adatok + lefúrás a „Használói csoport adatok részletek” -re
 • Személyes riport névre szóló kiküldése e-mailben (rendszerparaméter szerinti ütemezéssel)
Új funkciók:
 • Lehetőség a Biztosítási díj pénzügyi rendezésének követésére és külön riasztás a fedezeti időszak lejáratára
 • Személy engedély e-mail küldéséhez külön szabály beállítási lehetőség
Módosítások:
 • Gumiabroncs törzs tárolási pozícióval történő bővítése
 • Szabálysértéseknél személy (gépjármű vezető) szűrő
 • Árképzésben a típus ablakot kiegészítettük a TGK adószámításhoz szükséges, illetve a Saját tömeg mezőkkel
 • Email szabályok (funkciókra utaló) egyértelműbb elnevezése
 • Mobil felületen történő aktivitás megjelenítése az audit logban
Javítás:
 • Dolgozói levonás dokumentum generálása után automatikusan „nyilatkozat elküldve” státuszt veszi fel a lépés
 • Pénzügy / Vevői számlák / Export gombok alatti listák kiigazítása
 • Mobilon jelszó csere menüpont újra megjelenítése
 • Személyhez történő doksi csatoláskor gémkapocsra átvált a csatolás ikon
Riport:
 • Biztosítási díj rendezettség riport (101)
 • Spago BI-ban a riport xls export formátum korrigálása
 • Használói riport csomag:
 • Futott km időbeli alakulása + lefúrás a „Km óra állás alapján számolt havi futott km” -re
 • Üzemanyag felhasználás időbeli alakulása + lefúrás a „Havi tankolások” -ra
HIBAJAVÍTÁSOK
 • Kulcsos autó igények esetében
  - nem minden email szabály esetében kezeltük jól a személy típusoknak és a felsorolt egyedi címzetteknek történő kiküldést
  - jóváhagyó2 esetén nem ment ki a mail
 •  Kárfelvételnél státusz mező eltűnt új felvételkor és módosításkor is
 •  Mobilos felületen
  - Bejelentésen a km óra állás már nem kötelező, hiszen nem kerül bele a km óra állás listába
  - Káreseménynél hiányzott a km óra állás megadásának lehetősége
  - Gépjármű információk menüpont nem volt elérhető
 •  Lefúrásánál hibásan működő riportok javítása
 •  Szabálysértésnél újra megnyitáskor felülírta a felelős felhasználó a sofőrt

ÚJ FUNKCIÓK
 • Mobilos kulcsos funkciók
  - Jóváhagyás1 funkció kikerült mobilra is, így a vezetőknek nem kell ehhez belépni a Seafleet-be.
  - Átadás-átvétel funkciót mobilon is el lehet végezni, így nem előre v. utólag kell az adatokat rögzíteni, hanem az autó szemrevételezése közben is végrehajtható a feladat.
 •  Mobilos bejelentéskor
   email-t kap a flottakezelő és a bejelentő is.
 •  Rendszerparaméter szerint eldönthető, hogy ki használ folyamat vezérelt vagy adminisztrált szerviz modult

FUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSOK
 •  Gépjármű karbantartás
  - Telephely közvetlenül is felvehető, nem csak Tárolási engedéllyel együtt.
  - Csatolt állománynál gémkapocs jelenik meg
 • Műszaki vizsga
  -Határidő előtti műszaki vizsga esetén érvényességi idő kalkulálást ellenőrizzük
 •  Kulcsos autó
  - Új tag került ki: az átadó dolgozói azonosítója
  - Gépjármű hozzárendeléskor alapból csak a szabad autók jelennek meg, illetve 3 új szűrőfeltétel is segíti a választást
 •  Email küldési szabályok
  - A webes és mobilos URL-ek is vannak, amelyek nem csak intraneten, hanem hálózaton kívülről is működnek
 •  Szállítói számlánál
  - Mindig megjelenik a deviza bruttó értékre vonatkozó hibaüzenet
  - Számlafájl betöltése ablakra is került ki szűrés és az oszlopok fejsorára rendezési lehetőség
  - Kártyaszámos Shell tankolások esetén a szállítói számla betöltésekor az érvényes kártyához tartozó felelős használó alapján – amennyiben 1 db autó tartozik hozzá a tankolás pillanatában – a személyi használatú autó rendszámára könyveljük a számla tételt
 •  Üzemanyagkártya kezelésben kártyaszámra is lehet szűrni
 •  Cikk törzsben Partnerre és Partneri cikkszámra is lehet már szűrni
 •  Útnyilvántartásban Tömeges gépjárművezető módosítási lehetőség

 • Riportok
 •  Magánhasználat riport (3 db)
 •  Munkalap riportban tól-ig szűrő került a munkalap felvétel dátuma oszlopra
 •  Adószámoláshoz kitöltendő mezőkről is készült ellenőrző riport
 •  74_gk_nyilvantartas riportba plusz oszlopok kerültek ki (pl. telephely, használó költséghelye és szervezete)
HIBAJAVÍTÁSOK
 • Szállítói számla
  • kézzel rögzítése esetén negatív érték is megengedett lett
  • már nem jelenik meg tizedes eltérésnél a deviza br értékre vonatkozó hibaüzenet
 • Káresemény funkcióban a mező sorrend oszlop folytonossá alakítása, nyilatkozat elküldve státusz utáni státuszváltások, zárt státusznál nem lehet adatot módosítani, mobil felületen a lead/felvesz nyomógombok működnek
 • Határidő előtti műszaki vizsga esetén érvényességi idő kalkulálás
 • Új autó felvitel esetén a felelős használó kukucska nem működött
 • Systemparam muszaki_alert_day nem volt módosítható
 • Árképzésben ZÖLD jelzésre a cégautó adó érték mezőt törölni kell, hogy ne kézzel kelljen nullázni, különben beleadódik a havidíjba
 • Kulcsos autó esetén GK hozzárendelésről csak az igénylő kapott e-mailt, a felelős használó + flottakezelő nem
 • Vontathat = 'I' mező nem volt kitéve a felületre
 • Email szabályokban ???Kötelező szerviz esedékesség??? kulcs nincs meg! hibaüzenet lekezelése
 • Új user felvételénél (+ gomb is) hibát dob az azonos loginra, pedig már törölt az előző azonos. Ilyenkor engedni kell a felvételt.
 • Lezárt egyedi bérleti szerződés (szerződés tétel) esetén lehessen autót törölni.
 • Műszaki adatok felületen a katalizátor mező hosszabbítása.

ÚJ FUNKCIÓK
 • szerelvények
  • vontató és pótkocsi összerendelhető egy bizonyos időszakra nap/óra:perc megadásával, illetve induló és záró km óra állás rögzítésével
 • üzemóra kezelés
  • Típusadatok menüpont műszaki adatok közé új mezők
  • Egy rsz-hoz egyszerre üzemóra és km óra állást is meg lehet adni
  • A GK karbantartás listán és ablakban kijelezzük mindkettőt (felirat: Km/üzemóra állás)
  • A riasztás figyeli egy rsz-nál egyszerre mindhármat (dátum, kmóra, üzemóra) figyelembe véve, amelyik előbb elérkezik
  • Mobilon bejelentésnél üzemórát is lehet rögzíteni
  • Mobilon km óra jelentés mellett lehet üzemórát is jelenteni
 • GPS interface
  • Secret Control nyilvántartás bevezetése
 • Mobil felület
  • Telefonszám hívó nyomógomb fejlesztése
  • Kulcsos autó igény jóváhagyása és a gépkocsi átadás-átvétele már mobilról is elvégezhető
  • Gk alapadat megjelenítő: pl: tulajdonos, műszaki vizsga lejárat; szerződés lejárat; pályamatrica…
 • Csengő nyomógomb
  • Nyitólapos értesítések darabszáma és listázása funkciónként (Káresemény, Szabálysértés, Panasz)
 • Személy okmányok
  • Lehetőség van különböző típusú engedélynek megfelelő okmányokat csatolni, lejárat esetén riasztani, dokumentumot csatolni

FUNKCIÓ MÓDOSÍTÁSOK
 • Mobilos felületen
  • káresemény bejelentésről e-mail értesítést küldünk és a km óra állás berögzíthető
  • bejelentéshez több file-t lehet csatolni, illetve nem kötelező a km óra állás kitöltése
  • Desktopos ügyfélablak megszűnt
 • Kulcsos autó
  • km óra állás felkerül a gyűjtő listára
  • korlátoztuk a csere autó jelölő használatát
  • Kulcsos email küldésnél lett mobilos URL tag is és mindkettő működik kívülről is, az átadó (= felelős használó) dolgozói azonosítójára készült új tag
  • A kulcsos gépjármű foglaltság mátrix felületen a „RÉSZLETES KERESÉS” felületen a gépjármű kategória bekerült
 • Gépjármű karbantartás
  • Aktív vagy nem szűrés GK listán
 • Szállítói számla
  • számlafájl betöltése ablakon is van szűrés és rendezési lehetőség
 • Szerviz
  • az üzemóra kötelező felépítmény javításnál, illetve automatikus email, ha a proforma véglegesítés gombra nyomnak
  • km óra állás kikerült a szerviz listára, hogy egyből látható legyen pl a 60ezres szerviz mikor történt
 • Magánhasználat
  • mindig az aktuális időszak kerete látszik
 • Személy karbantartó listára klikkelős szűrő a „vezetői engedély aktív” mezőre
 • Munkalap menüben a felelős használó szervezeti egységre lehet keresni a szűrés funkciónál

Riportok
 • Kulcsos igényekről szóló kimutatás, amelyben minden státusz szerepel és a teljesített igények esetében az igénybe vett óra és kulcsos autóval megtett km adatok is megjelennek
 • Tartozék lista készült, ami akár gépkocsi eltárként is használható
 • Adószámoláshoz kitöltendő mezőkről készült ellenőrző riport
 • Frissítettük a Riport katalógusunkat, már több mint 80 riportot készítettünk a különböző kéréseknek megfelelően
 • Felelős használó telephelye megjelenik a gépjármű nyilvántartás listán
 • Dashboard készült: a KÁRESEMÉNY/JAVÍTÁS/GÉPKOCSIRENDELÉS/ SZABÁLYSÉRTÉS/PANASZ folyamatoknál mutatja, hogy melyik státusznál csúsztak ki az ügyintézési időből
 • Elkészült a „75 Munkalap riport”
 • Munkalap riport dátum tól-ig szűrő a Munkalap felvétel ideje oszlopra
 • Felelős használó riportba bekerült a beosztás mező
Új funkciók:
 • Gépkocsi karbantartón megjelent a dokumentum sablon generálási lehetőség, új TAG-ek állnak rendelkezésre.
 • Ügyfélablakban megoldott a logo csere.
 • Szerviz események és műszaki vizsga esetén az ott rögzített kilométeróra állás bekerül a gépkocsihoz.
 • Árképzésben fel lehet venni Hitelnövelő tételeket, amely mögé karbantartható szótár került.
 • Tengely/kerék pozíció felvétele - 4 kerékre - automatikusan megtörténik új Típus rögzítésekor. Többtengelyes gépjárművek esetén kell csak módosítani a gumikezeléshez.
 • Gumi törzsadatokban megjelent a profilmélység kezelése. Emellett külön szótár táblában lehet karbantartani a vonatkozó határértékeket, amire rendszerparaméter beállítástól függően riasztani is tudunk

Javítások:
 • Alvázszám esetén 17 karakter hosszúság felett küldjünk figyelmeztetést.
 • Szerviz események karbantartása listán a Javításba adás dátuma szerint csökkenőben rendezzük a szervizeseményeket
 • Szám típusú mezőkre történő kattintáskor a 0 törlése
 • A szerepkörökhöz tartozó funkciók között szereplő Vezényelt kifejezés helyett Kulcsos autó szerepeljen az elnevezésekben
 • Audit események Név oszlopában jelenjen meg a felhasználó neve és lehessen rá keresni

Funkció módosítások:
 • Árképzés finanszírozási táblázatot halmozott tőketartozás oszloppal bővítettük
 • Gépkocsihoz csatolható dokumentumok esetén a dokumentum típus mögé szerkeszthető szótár került
 • A gépkocsi karbantartón a GPS szolgáltatót írhatóvá tettük, így ott is lehet használni, ahol nincs automatikus útnyilvántartás
 • Telekocsi járatfoglaláskor az adminok emailt kapnak, mint a kulcsos autó foglalási igényről a kulcsos adminok.
 • Hiba jóváhagyása karbantartó felületen megjelenik egy Jótállás lista, ahol a rendszámhoz tartozó összes érvényes garanciát felsoroljuk, amit a gépkocsi karbantartó lap Jótállás fülén felvittek. Egy pipálható négyzet segítségével jelölhető, hogy adott hibára vonatkozik-e garancia. A lista felületre is kikerült a garancia oszlop.
 • Hiba jóváhagyása karbantartó felületen a Hibatípus szótártábla bővítéséhez + gomb
 • Visszavétel dátuma kikerült a Szerviz eseményekhez és szűrni lehet, hogy még nem jött vissza, vagyis üres a dátum
 • Hibajavítás listára kikerült a kiválasztott szerviz partner, ahol a sor státusza Szervizben, vagyis miután már munkalapon szerepel a hiba.
 • Gumi törzsadatok karbantartó ablakban megadható a DOT szám és szabad szöveges mezőben a gumi Tárolási pozíciója
Új funkciók:
 • Support órák elszámolásához olyan felületet fejlesztettünk, ahol státuszokon keresztül folyamatában követhetők a felvetődött fejlesztési igények, és amely egyúttal a Seacon által elvégzett support munkaórák elszámolásához analitikát is biztosít.
 • Az árképzésben a regisztrációs adó, az illetékek, illetve a KGFB és CASCO biztosítási díj, az autópálya (országos, megyei) matrica költsége szótár alaptábla alapján automatikusan kiszámítható. Új típus megadásakor fel lehet venni az árképzéshez szükséges tulajdonságokat is.
 • Beállítható Automatikus mentés az árképzésre.
 • Az árajánlat sablonhoz több új TAG készült, már összesen több mint 200 mező behelyettesítése vált lehetővé.
 • Gumikezelésnél a törzsben szereplő szabad gumiknál részletes kereső segít a rendszámra történő foglalásban.
 • Új riport: Hibajavítások listája

Javítások:
 • Tartós bérleti szerződés listán a törölt státuszú egyedi bérleti szerződés tételek is megjeleníthetőek.
 • A nagyító alatt csak a Vezetéknév jelent meg a Személy karbantartón.
 • Ajánlatadó esetén csak a felhasználók legyenek választhatóak.
 • Teljesítmény adónál a + gomb alatt a környezetvédelmi osztály rendezése kód sorrendben
 • Káresemény dokumentum típus bővítése már a felületen is lehetséges
Funkció módosítások:
 • Új szállítói számla betöltések készültek
  • Generali KGFB
  • UNIQA KGFB
  • UNIQA casco díjelőírás
  • MOL kártya adatok
  • MARSO számla
 • Minden riportunk fut SQL szerveres környezetben is
 • Dokumentum csoport szótártáblát bővítettük a Funkció megadásával, ami vezérelni tudja, hogy melyik menüpontban melyik csoport jelenjen meg.
 • Árképzésben
  • a fix összetevőket vállalatonként változtatható módon lehet kiszürkíteni
  • lehetőség van a szerviz és gumikezelés szolgáltatási soroknál az elszámolási mód (pl. általány) megadására
  • a hitelnövelők kezelését továbbfejlesztettük
  • a szín és kárpit megadására rendszámtól függetlenül lehetőség van
 • Finanszírozás esetén kezeljük a fix és változó kamatozású árképzést, a kamat összetevőket ennek megfelelően részletesen lehet megadni. (pl. bubor, bank függő refinanszírozási marzs, fix kamatfelár). Az összegzés részben megjelenítettük az ezeken alapuló profit számolás eredményét.
Új funkciók:
 • A tartós bérleti egyedi szerződés (szolgáltatás vége) lejárta után a havi bérleti díj helyett használati díj számlázása (azonos tartalommal.
 • A nyitólap (ToDo lista) rendszeres frissítése (így nincs session timeout), abból a célból, hogy ezt ki lehessen tenni egy külső kivetítőre.
Javítások:
 • Nyitólapon megjelent kötelező szerviz riasztási eseményről a funkció karbantartási felületére navigálva + gomb (tétel rögzítés) nem működik
Új ripotok:
 • Szerződés állapotának nyomon követése a szerződés jellemző adatainak (rendszám, típus, futamidő, futásteljesítmény, listaár, induló díj, maradványérték, havi bérleti díj), a folyamatosan változó adatainak (km óra állás, várható futásteljesítmény, megengedett futásteljesítmény, túlfutás/alulfutás) megadásával.
 • Szerződés elszámolása adott partner (bérlő) összes futó egyedi bérleti szerződésére vonatkozóan az eltelt, ill. hátralévő hónapra a kiszámlázott és a hátralévő bérleti díj számításával.
Új interfészek:
 • Ajánlatadáskor (árképzés)  Adamo kapcsolat kiépítése a már létező "Ügylet" (ami ott a projekt kód) és az árképzés során generált ajánlati azonosító között.
Funkció módosítások:
 • Árképzés szolgáltatások felületén a finanszírozási kamat megbontható (Bubor + Refinanszírozási kamat + Kamatmarzs).
 • A havi bérleti díj szerződés szerinti „előre” számlázásakor az esedékesség dátuma mindig a számlázás hónapjának 20-a, a 20-a utáni számlázás esetén pedig a hónap utolsó napja.
 • A rögzített állapotú hibajelentések megjelennek a nyitóképernyő riasztásai (ToDo lista) között, illetve ezekre lehet e-mail küldési szabályt beállítani.
 • A nyitó képernyőn a kötelező szerviz km szerinti lejáratnál a km óra állás kerül kijelzésre a kötelező szerviz típusa mellett.
 •  A szerviz események karbantartó listáján a szervizesemények a javításba adás dátuma csökkenő sorrendjében jelennek meg.
 • Ha a kötelező szerviz esemény riasztásnál csak km óra állásra szeretnénk riasztani, akkor kizárhatjuk a dátum figyelését.
 • A gumi kezelésnél a pozíció neve jelenik meg a pozíció mellett a szerelés részletek ablakban és a gumi szerelés módosítás ablakban.
Új funkciók:
 • iData összevont szolgáltatási számla interfész
 • MKB lízing számla betöltés
 • Lekérdezés - magánhasználat keret kihasználtsága.
 • Lekérdezés - NAV szerinti útnyilvántartás
 • Adamo interfész (cikk, partner, számlázás, folyószámla)
 • Többvállalatos megoldás ajánlatadáskor
 • Új szolgáltatási sorok generálása felületen a felhasználó által.
 • ToDo lista jogosultsághoz kötése
 • RAFI adatok betöltése
 • Éves ap. matrica adatok betöltése
 • SeaFleet bevezetés előtti ajánlatok betöltése (ősbetöltés)
 • Ober lízing betöltés
Javítások:
 • Partner karbantartón a hibaüzenetek 3x jelennek meg
 • Útnyilvántartás iduló dátumra szűrés nem jól szűr
 • Útnyilvántartás rögzítésénél a költségviselő legyen kötelező, ha van költséghely
 • Utnyilvántartás generálás nem törli az xls-ből az üres sorokat
Új riportok:
 • Riport - Káresemény, szabálysértés gyakoriság
 • Riport - Kintlévőségek elemzése. Az Adamotól átvett banki befizetések és a SeaFleet által generált havi bérleti számlák összevetése.
Új funkciók:
 • Partner eseti számlázás esetén paraméter állítási lehetőség biztosítása attól függően, hogy normál számlát, vagy előleg számlát szeretnénk készíteni.
 • Munkagépek esetén az üzemóra nyilvántartása
Javítások:
 • Az árképzés marzs fülén a számítási algoritmusba a szolgáltatások közé betettük a hiányzó költségeket, kiépítettünk automatikus felvételt új extra szolgáltatások belépése esetén.
Új ripotok:
 • A költség felosztás riportban lehetőséget biztosítunk a nagy összegű költségek időbeli elhatárolására (több havi elosztására). A megvalósítás a szállítói számla (költség) rögzítésekor van lehetőség a tétel rögzítése során (több havi teljesítésre bontva).
Új interfészek:
 • Munkagépek esetén az üzemóra adatok átvétele a GPS nyilvántartástól (iData)
Funkció módosítások:
 • A szerződés tétel rögzítése esetén a szerződés részletei ablakban a szolgáltatás kezdete dátum, rendszám hozzárendelés addig legyen módosítható, amíg a számlázás el nem indult.
 • A partnertörzs karbantartó felületre új mező kitétele "Csoportos adószám", a cikktörzsbe pedig "Csoportos ÁFA kód".
 • A gépjármű nyilvántartás karbantartó felületén új fület hoztunk létre a „Jótállás”-ok nyilvántartására, illetve biztosítjuk ezen események riasztási lehetőségét paraméter alapján.
 • A gépjármű nyilvántartás karbantartó felületén az „Aktív” mező inaktívra állításkor a program egy nyugtázó üzenetet küld a felhasználónak.
 • Kulcsos gépjárművek kezelésénél (igénybejelentés, lemondás, elfogadás) lehet e-mail küldési szabályt beállítani.
Új funkciók:
 • Gépjármű üzemeltetése, útnyilvántartás fülön belül a gépjárművezetőre is lehet keresni.
 • Az átvett GPS útnyilvántartási rekordba automatikusan bekerül a gépjármű alapadatokban rögzített felelős költséghelyet, ahol van ilyen adat.
 • GPS adatok átvételekor e-mail küldés a túl nagy útvonal adatról.
 • Az ajánlatot addig lehet módosítani amíg a szolgáltatás kezdete üres,vagyis nem indult el.
 • Egy aktív ajánlatból új ajánlat készítésekor lehet új szolgáltatási sorokat is hozzáfűzni, nemcsak a meglévőket módosítani.
 • Az ajánlati cikkek és az extra szolgáltatási cikkek táblába új mező, miszerint szerepeljen-e a tétel a bérleti szerződésben többlet szolgáltatásként.
 • Az ajánlati cikkek és az extra szolgáltatási cikkek táblába új mező, miszerint az ajánlatban legyen hozzá automatikus korrekció.
Javítások:
 • Környezetvédelmi kategória kódnak nem rögzíthető 5E
 • Másolt árképzésnél nem az elvégzett javítások után nem lehet azonnal sablont nyomtatni előbb el kell menteni.
 • Árképzés esetén a nullás alapértékű szolgáltatást ne lehessen korrekciózni.
Új riportok:
 • Új riport a személyi használatú gépjárművek jellemző adatairól és költségeiről.
Új funkciók:
 • Maradványérték kijelölt vevőre történő számlázása
 • Szállítói számla fej adatokban új mező "Kifizetés dátuma".
 • A gépjármű karbantartó felületen kiírni az inaktív autók számát is
 • Árképzésnél a CASCO számítás támogatása szótárból
 • Árképzésnél a KGFB számítás támogatása szótárból
 • Árképzésnél a maradványérték számítás támogatása szótárból
 • Gk. alapadatok bővítése gk. kategóriával
 • Gk. karbantartó felületen a felelős használó választásakor a név+munkahely jelenjen meg
 • Kötelező szerviz karbantartó felületre kitenni a tervezett javításba adás idejét is.
 • Az árajánlat címsorba kiírni a partner nevét és a gk. rendszámát.
 • Szállítói partnert betenni az árképzésbe
 • Számla másolási funkció
Javítások:
 • Bejelentkezésnél nem működik a szerepkör választás
 • Ajánlat összevetés nem cseréli le az összes TAG-et
 • Gumicsere riasztás csere után is riaszt
 • GAP biztosítás lejárat helyett kötelezőre riaszt a program
 • Ap matricát ne lehessen önmagára áthelyezni
 • Útnyilvántartás negatív korrekciós rekordot nem lehet módosítani
Új riportok:
 • Legyen futott km-re vonatkozó rendszámonkénti lista (km intervallumra)
 • Előkészített számlák listája
Új funkciók:
 • Költséghely bevezetés
 • Költségnem bevezetés
 • Általános szállítói számla betöltés
 • E-mail napló
 • Menetlevél, útnyilvántartás bővítések
 • Műszaki vizsga, javítás Tervezett időpontokkal történő bővítése
 • Alapadatok új mező: lízing futamidő vége

 

Javítások:
 • Üzemanyag kártya módosítás NullPointerException
 • Hibabejelentésnél a hiba típusa mező csak az első gépelt karakterre keres
 • Alapadatok view-n dátum formátumok javítása
 • Üzemanyagkártya hibás riasztás megjelenítés
 • Alapadatok felületen nem jelenik meg az összes alapfelszereltség
 • Gumi törzsben nem működik a tömeges felvétel
 • Felszereltség nem rögzíthető
 • Alapadatok rendezés lassúság
 • Converter osztályok javítása
 • Szerviz funkció nem figyeli az eseményekben a törölteket
 • Útnyilvántartásban a törlés nem működik
 • Útnyilvántartás lista nem írja ki a gépjárművezetőt
 • Nem létező költséghely esetén az útnyilvántartás elmenti a rekordot költséghely nélkül
 • Lehet jövőbeli dátumra is útnyilvántartást rögzíteni
Új riportok:
 • Éves CASCO díj havi bontásban (szűrés: év).
 • Éves KGFB díj havi bontásban (szűrés: év).
 • A teljes futamidőre vonatkozó GAP biztosítás díja.
 • Fizetendő cégautó adó (előírt cégautó adó – teljesítmény adó) negyedévenként
 • Fizetendő éves teljesítményadó féléves bontásban (szűrés: év).
 • A szerviz költségek éves összesítése.
 • fúrás az évre (összesített szerviz költség gépjárművenként)
 • Fúrás gépjárműre (tételes költség lista)
 • Költség gyűjtő
 • Az éves tejes költségek költség típusonként, fajlagos költségszámítással
 • Fúrás az évre (gépjárművenként megjelenített költségek költség típusonként, fajlagos költségszámítással, (szűrés: hónap)).
 • Fúrás a gépjárműre (a gépjármű havi összköltségének felosztása költségviselőkre a futás arányában).
 • Lízing / bérlet ÁFA visszaigénylés
 • Üzemanyag felosztás (az üzemanyag felhasználás összesítése éves szinten).
 • Fúrás az évre (havi összesített üzemanyag felhasználás)
 • fúrás a hónapra (költségnemenként, költségviselőnkénti üzemanyag felhasználás gépjárművenként, szűrés dekád, üzemanyag forgalmazó, gépjármű jelleg).
 • Költséghely összegei összes évre (a kiválasztott év összköltségét adja meg (szűrés: év).
 • Fúrás az évre (havi összesített költséget adja meg szűrés: hónap)
 • Fúrás a hónapra a koordinátor kiválasztásával (a koordinátor költségeit és futásteljesítményét adja költségviselőnként szűrés: koordinátor).
 • Fúrás a költséghelyre (a költséghely összköltségének felosztását adja meg gépjárművenként).
Új funkciók:
 • A szerviz karbantartó listán a rendszámra való szűrés után a kapcsolódó adatbevitelnél a rendszám legyin default módon az, amire a leszürés történt.
 • A gépjármű karbantartó listán és az alapadat felületen jelenítsük meg az aktuális km óra állást.
 • Tervezett szerviz eseményekre legyen időszak szűréses lekérdezés (szűrési feltétel).
 • Szerviz események (és tervek) karbantartó listán legyen szerviz partnerre való szürési lehetőség is.
 • A gépjármű karbantartó listára tegyük ki a gépjármű jellegét és a lista defaultban legyen jelleg + rendszám növekvőbe rendezett.
 • Műszaki vizsga karbantartó felületre szerviz partnert tenni.
 • Útnyilvántartásnál ne lehessen a visszamenőleges útvonal módosítás.
 • Új szűrési feltétel mindig csak az utolsó műszaki vizsga látszódjon.
 • Továbbszámlázás (Benzin, csereautó, …)
 • A szerződéskötési díj számlázására új számlázási menüpont létrehozása.
 • Előlegbekérő - előleg számla - végszámla folyamat módosítás
 • Az előkészített számlán (nincs számlaszám) lehessen módosítani az esedékesség dátumát.
Javítások:
 • Szerviz rollback exception új létrehozáskor
 • Keret elszámolás ne vegye figyelembe a munkába járást
 • Az árképzésben a finanszírozást lehessen 0.00%-ra is elvégezni.
 • A km óra állás nem egyezik meg az alapadatok listán, és a riporton
 • Ajánlatadásnál az opcionális sorok sorrendje nem ugyanaz új felvételénél és módosításnál
Új riportok:
 • Napi többszöri tankolás rendszámonként
 • Átlagfogyasztás típusonként
 • Átlagfogyasztás rendszámonként
Új funkciók:
 • Vizsgálatok
 • Szerviz - hibabejelentés
 • Elektronikus számlához XML e-számla csatolás
 • Ajánlatok történetiségének kezelése
 • Eurotax interfész kialakítás

 

Javítások:
 • Ajánlat összevetés hibás ajánlat sablon kiválasztás
 • Ajánlat módosítás trigger exception: tábla módosítás alatti hiba
 • A tartozékok értékei nem jelennek meg
 • Javítás karbantartásnál a javítás típusok nem jelennek meg
 • Km óra állás rögzítés listán megjelenik az összes autó adata, nem csak az ahol felelős használó
Új funkciók:
 • Több hibajelentés generálása egy munkalapra
 • Riportok vállalatosítása
 • Zöld rendszám kezelés
 • Általános e-mail küldés
Javítások:
 • Nem lehet ajánlatot másolni
 • Az önerő, maradványérték, induló díj meghaladhatja a kedvezményes árat
 • Hiba jóváhagyásánál munkalap generálás esetén a dialog nyitva marad
 • Szerződés listában a törölt elemek megjelenítése csak a törölt szerződéseket jeleníti meg
 • Munkalap generálás, a partner irsz., város, cím adatait nem tölti ki
 • Megrendelés template generálás nem veszi figyelembe a kellék TAG-eket
Új funkciók:
 • Ap. Matrica érvényesség kiegészítése óra, perccel.
 • Szabálysértés dátumának kitétele a karbantartó listára rendezési lehetőséggel.
 • Azonnali számla listára a szerződésszám mellé kitettük a rendszámot is
 • A hibajelentés és a hiba jóváhagyása felületeken egy lezárt tételek megjelenítése checkbox
 • A generált munkalapon és megrendelőn a hiba leírása mellett a megjegyzés is megjelenik.
 • Iktatószám kezelése szabálysértés és a szállítói számla funkciókban
 • Költség lista (szállítói számlák alapján)
 • Szerződés ajánlatának módosítása során az ajánlati adatok fülön lévő futamidő, futásteljesítmény és a MÉ is módosítható.
 • Maradványérték szótárban a futásteljesítmény is tól-ig kezelhető.
 • Szerződés szűrési feltételei rendszámmal bővítve
 • Szállítói számla rögzítési felületen rögzíthető a számlakiállítás és az esedékesség dátumát is.
 • Opcionális szerviz esemény bevezetése
 • Szerviz esemény továbbszámlázására checkbox (I/N) biztosítása.
 • Szerződés tétel szinten is lehet törölni (pl. mert nem lett ügylet).
Javítások:
 • Pótkocsinál a km óra állása ne legyen kötelező mező.
 • Ha kijelző szerint „Igen” a szerviz esemény, akkor a következő esedékesség dátuma és következő esedékesség km ne legyen kötelező.
 • gépjármű karbantartásnál nem enged két megegyező típusú partnert felvinni
 • A gépjármű karbantartás konkrét autó felvitelnél a típus kiválasztása után a környezetvédelmi osztály adatokat nem emeli át
Új riportok:
 • Új riport a szerviz események rögzítésekor továbbszámlázottként felvett tételekről.
 • Új riport az aktuálisan futó szerződésekről a pénzügyi elszámolás, illetve számlázás felé.