CMR

Keresés a szójegyzékben.
Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
CMR

A CMR a „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“ rövidítése, magyarul: Egyezmény a Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről. Az Európai Gazdasági Bizottságban 1961-ben született egyezmény célja az országhatárokon túl terjedő fuvarozás szabályozása. CMR fuvarlevél nélkül nemzetközi fuvarozást végezni tilos!

A CMR fuvarlevelet általában a feladó tölti ki és adja át a fuvarozónak. A fuvarozó köteles ellenőrizni, hogy minden szükséges adat hiánytalanul be van-e jegyezve, továbbá az adatok egyeznek-e a részére átadott többi okmány adataival.

Írógéppel vagy kézírással egyaránt kitölthető, de olvashatónak kell lennie. Javítást csak a bejegyző tehet, úgy, hogy a hibás részt egy vonallal áthúzza, fölé vagy alá írja a helyes adatot, majd aláírásával hitelesíti a javítás tényét.

Ha a feladó nem ad kitöltött CMR-t, akkor a gépkocsivezetőnek kell azt megírnia. A fuvarlevél érvényes a rovat kitöltetlensége esetében is!

Az Egyezmény (5 cikk, I. bek) előírja, hogy a CMR-t három eredeti példányban kell kitölteni. Első példány a feladóé, a második a címzetté, a harmadik pedig a fuvarozónál marad.

Gyakorlati fuvarozás során nem elég a három példány, ezért a hatpéldányos színezett fuvarlevél használata terjedt el.

fehér: banki példány

rózsaszín a feladói példány

kék az átvevő példánya

zöld a fuvarozónál marad

sárga csíkos, un. osztogatós példány.

zöld csíkos, az indító vámkezelés során használják fel.

Az Egyezményt alkalmazni kell a közúton gépjárművel, díj ellenében végzett minden olyan árufuvarozásra, amelynél a szerződésben meghatározott feladási és rendeltetési hely két különböző állam területén fekszik, s ezek közül legalább az egyik részese a megállapodásnak. A CMR nem tesz különbséget darabáru fuvarozás és kocsirakomány között. Az áru átvételének pillanatától a kiszolgáltatásig a CMR szabályait kell alkalmazni. Gyűjtő fuvarozás esetén az első felrakó helytől, terítés esetén az utolsó lerakóhelyig. Természetesen az árut végig CMR fuvarlevélnek kell kísérnie, akkor is, amikor az áruval megrakott járművet az útvonal egy részén, vasúton vagy vízi úton szállítják, feltéve, hogy az árut a járműből nem rakják ki.