GDPR

Keresés a szójegyzékben.
Ezzel kezdődjön Tartalmazza Pontos kifejezésHasonló kifejezés
Kifejezés Meghatározás
GDPR

General Data Protection Regulation (GDPR) ‒ Általános Adatvédelmi Rendelet
Az Európai Parlament és a Tanács által elfogadott a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet.